نوشته ها ارسال شده در دسته اسناد، کتاب‌ها و دست‌نوشته‌ها