نوشته ها ارسال شده در دسته شورای اسلامی و دهیاری

در این محل به معرفی اعضاء شورای اسلامی روستا و همچنین دهیار روستای طبس میپردازیم