نوشته ها ارسال شده در دسته فایلهای صوتی و تصویری

در این بخش از سایت فایلهای صوتی و تصویری تهیه شده توسط کابران از مراسمها و … طبس قرار داده می شود.